Avis legal

El titular d’aquest lloc web és VIDAL amb CIF / NIF 46008911X amb domicili al carrer Pallars, 276 – baix, codi postal 08005 de Barcelona (Barcelona).

L’accés al Site de VIDAL és gratuït, tot el contingut és propietat intel·lectual de VIDAL.

Qualsevol utilització d’aquest contrària a les normes en matèria de propietat intel·lectual serà perseguida d’acord amb la legislació vigent.